ELECTRICS & POWER VIETNAM 2022
Thank you for your interest in ELECTRIC & POWER VIETNAM 2022. The Online Pre-registration System is CLOSED. Please register onsite and collect your badge at Walk-in counter. ELECTRIC & POWER VIETNAM 2022 will open from 9:00 - 17:00, 07-09 Sep 2022 at SECC, 799 Nguyen Van Linh, Dist.7, HCMC


Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm ELECTRIC & POWER VIETNAM 2022. Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng, vui lòng đăng ký tham quan trực tiếp tại triển lãm. Triển lãm ELECTRIC & POWER VIETNAM 2022 mở cửa từ 9:00 – 17:00, 07-09 tháng 9, 2022 tại Trung tâm triển lãm quốc tế SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM