ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Step 1
THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH
Step 2
THÔNG TIN CÔNG TY
Step 3
TÌM HIỂU NHU CẦU
Step 4
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & XÁC NHẬN THÔNG TIN
Step 5
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Vui lòng điền thông tin của quý vị, lưu ý * là thông tin bắt buộc.

1. THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

ĐĂNG KÝ THAM QUAN THEO NHÓM

Chọn [Thêm] để đăng ký cho thành viên khác. Bạn có thể đăng ký lên đến 19 thành viên khác. Mỗi thành viên phải cung cấp riêng một địa chỉ email.

Vui lòng điền thông tin của quý vị, lưu ý * là thông tin bắt buộc.

2. THÔNG TIN CÔNG TY

Hoạt động kinh doanh chính của quý công ty?

Vui lòng chỉ ra loại hình kinh doanh chính của công ty?

3. TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA BẠN

Vui lòng đánh dấu vào sản phẩm / dịch vụ quý vị quan tâm:


Vui lòng cho biết mục đích tham quan của quý vị*


Quý vị biết đến triển lãm qua phương tiện nào dưới đây? (chọn các phương án phù hợp)*


Qúy vị đã từng tham quan triển lãm MINING VIETNAM?*


4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & XÁC NHẬN THÔNG TIN

Điều khoản về quyền riêng tư

Bằng việc tiếp tục tiến hành đăng ký, bạn đồng ý BTC MINING VIETNAM 2022 có thể liên hệ với bạn để cập nhật tin tức sự kiện, các thông tin quảng cáo về triển lãm trong tương lai do Informa Markets cung cấp. Thông tin chi tiết của bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba có các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Informa (và bất kỳ nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba nào thay mặt cho chúng tôi) sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký để tổ chức hoặc quản lý sự kiện này, đồng thời để phân tích tương tác và lưu lượng truy cập của khách tham gia, nhằm cải thiện trải nghiệm tham dự sự kiện của khách, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp với cá nhân bạn.

Bạn có thể hủy đăng ký bất kì lúc nào bằng cách nhấp vào đường liên kết unsubcribe được cung cấp trong email của chúng tôi. Để hiểu rõ hơn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, xin vui lòng truy cập Chính sách bảo mật.